Київська міська організація роботодавців - Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:

 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:

- залучають в установленому порядку повноважних представників КМОР, як і інших відповідних організацій роботодавців, їх об'єднань, спільних представницьких органів сторони роботодавців до розробки та обговорення проектів актів та рішень;

- направляють КМОР, як і іншим відповідним організаціям роботодавців, їх об'єднанням на розгляд проекти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики та регулювання трудових відносин;

- розглядають пропозиції КМОР, спільних представницьких органів сторони роботодавців, подані у встановленому законодавством порядку та інформують КМОР, спільні представницькі органи сторони роботодавців про розглянуті пропозиції.

Київська міська організація роботодавців співпрацює з організаціями, що представляють інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання, їх об'єднаннями.

Київська міська організація роботодавців може брати на себе зобов'язання представляти та захищати права та законні інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання на всіх рівнях ведення соціального діалогу.

Взаємовідносини КМОР, як і інших організацій роботодавців, їх об'єднань та організацій, що представляють інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання, їх об'єднань, можуть регулюватися окремими угодами.

Особи, які перешкоджають здійсненню КМОР права на об'єднання в організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про організації роботодавців, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності КМОР, як і інших організацій роботодавців, їх об'єднань, несуть відповідальність згідно із законом.

Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність КМОР, так само як і втручання КМОР у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати КМОР до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з КМОР, як і іншими громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.

 

Одноразове добровільне декларування
Календар подій

Липень 2024
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4