Членство в Київській міській організації роботодавців

Членство в Київській міській організації роботодавців

Членство в КМОР визначається статутом КМОР.

Членами КМОР можуть бути роботодавці, як резиденти, так і нерезиденти України, що визнають Статут КМОР, приймають участь в діяльності КМОР.

Прийом, у члени КМОР здійснюється на підставі письмового звернення (заяви) до Правління КМОР, яке і приймає рішення. Звернення (заява) та рішення про прийом у члени КМОР приймаються Правлінням КМОР.

В разі прийняття у члени КМОР роботодавець має протягом 30 календарних днів з дня засідання Правління КМОР сплатити вступні внески, в розмірах схвалених (затверджених) Правлінням КМОР та/або кошти у вигляді вступних, членських та цільових внесків.

Члену КМОР видається свідоцтво затвердженого Правлінням КМОР зразка.

Взаємодія КМОР та її членів може відбуватися через уповноважених осіб. Член КМОР письмово повідомляє Правління КМОР про призначення (чи зміну) уповноваженої особи, яка представляє цього члена КМОР на заходах КМОР та її  керівних органів.


Члени КМОР мають право:

- вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів КМОР проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті рішень КМОР і її органів з усіх питань діяльності КМОР;

- добровільно вийти з членства у КМОР;

- приймати участь у заходах, що проводить КМОР, бути ініціаторами чи виконавцями їх проведення;

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність КМОР;

- одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку КМОР у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;

- бути обраними і обирати керівні та контролюючі органи КМОР;

- вносити пропозиції щодо діяльності КМОР та її керівних органів;

- представляти КМОР, у разі надання повноваження, при обговоренні соціально-економічних та соціально-трудових питань у Київській міській державній адміністрації, Київраді, районних у місті радах та їх виконавчих органах, професійних спілках чи їх об'єднаннях;

- використовувати символіку КМОР та демонструвати своє членство у КМОР всіма релевантними способами (на рекламних носіях, рекламній продукції, в друкованих, електронних рекламно-пропагандистських матеріалах, у фірмових бланках тощо);

- вимагати у встановленому порядку скликання позачергових Загальних зборів.


Члени КМОР зобов'язані:

- дотримуватись вимог Статуту КМОР;

- виконувати рішення керівних органів КМОР, прийняті в межах їх повноважень;

- своєчасно сплачувати кошти у вигляді вступних, членських та цільових внесків;

- брати активну участь у досягненні мети та вирішенні завдань КМОР;

- регулярно інформувати Правління про плани розвитку співпраці між сторонами соціального партнерства та організовані заходи, а також надавати необхідну допомогу керівним органам КМОР та її членам у виконанні статутної діяльності.

Одноразове добровільне декларування
Календар подій

Червень 2024
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30